alla mantata

Beat rock band
Live until 1993

Lp ALLA MANTATA 1987

Sotiris Goergakis: guit.
Nikos Hristodoulou: vox
Panagiotis Katsikiotis (tsico): drums
Takis Kanelos: drums
Spyros Gougas: drums
Ilias Tsagaris: bass
Agis Danos: guit.